HomePrednášková činnosť Dr. Čecha
Prednášková činnosť Dr. Čecha

MUDr. Igor Čech ml. prednáša od roku 2000 na domácich i medzinárodných odborných podujatiach inovatívne postupy v implantológii a kostnej augmentácii. Pre bližšie oboznámenie sa s prednáškovou činnosťou uvádzame zoznam prednášok v chronologickom časovom slede:

Rok 2023
 • 15. – 18. Jún 2023 – I.  a II. Modul Curriculum of Oral Implantology
 • 21. September 2023 – Dentsply Sirona PRIMEPRINT – Truly Dental Printer
 • 22. September 2023 – Dentsply Sirona Implants Kongres
 • 19. – 22. Október – III. a IV. Modul Curridulum of Oral Implantology
 • 16. – 19. November – V. a VI. Modul Curriculum of Oral Implantology
Rok 2020
 • 20-23 Feburár 2020 Curriculum of Oral Implantology, I. a II. Modul
 • 22.25 Oktober 2020, Curriculum of Oral Implantology, III. a IV. modul
Rok 2021
 • 28-31 Január 2021 (studenti z roku 2020) Implant & Asthetic Academy, V. a VI. modul, IX. Curriculum of Oral Implantology
 • 14-17 Apríl 2021 Implant & Asthetic Academy, I. a II. modul, X. Curriculum of Oral Implantology
 • 10-13 Jun 2021 Implant & Asthetic Academy, III. a IV. modul, X. Curriculum of Oral Implantology
 • 23-26 September 2021 Implant & Asthetic Academy, V. a VI. modul, X. Curriculum of Oral Implantology
Rok 2019
 • 12-15. September, Curriculum of Oral Implantology, V. a VI. Modul
 • 1. 6. 2019, Česká republika, Víkednový seminár ČSCHS, Extrémne resorbcie maxily, chirurgické a protetické aspekty, dlhodobé výsledky
 • 25.5. Košice, IKE – Implantologický kongres, Extrémne resorbcie maxily, chirurgické a protetické aspekty, dlhodobé výsledky
 • 11.-14. Apríl, Curriculum of Oral Implantology, III. a IV. modul
 • 24.- 27. Január, Implant & Asthetic Academy, I. a II. modul, V. Curriculum of Oral Implantology
Rok 2018
 • September 2018, Dentsply Sirona Implants Kongres, Bratislava
 • September 2018, Curriculum of Oral Implantology, V. a VI. modul
 • Apríl 2018, Curriculum of Oral Implantology, III. a IV. modul
 • Január 2018, Implant & Asthetic Academy, I. a II. modul, V. Curriculum of Oral Implantology
Rok 2017
 • Október 2017, Slovenské dentálne dni, Šamorín, Peimplatitídy a ich praktické dlhodobé riešenia
 • September 2017, Ankylos sympózium Bratislava, Dlhodobý pohľad na periimplantitídy a ich praktické riešenie
 • September 2017, Curriculum of Oral Implantology, V. a V. modul
 • Jún 2017, Curriculum of Oral Implantology, III. a IV. modul
 • Máj, 2017, Ankylos kongres Viedeň, prednáška: „Thin soft tissue biotype – protetické a chirurgické protokoly“
 • Marec, 2017, Kluby stomatológie, prednáška: „Extrémne rezorbcie maxily“
 • Február 2017, Implant & Asthetic Academy, I. a II. modul, V. Curriculum of Oral Implantology
Rok 2016
 • Marec, 2016, X. akcia Implantologického klubu SR, Interaktívny štúdijný seminár
 • Apríl 2016, Implant & Asthetic Academy, I. a II. modul, V. Curriculum of Oral Implantology
 • Apríl 2016, prednáška na IKE Košice
 • Máj 2016, stretnutie Free Speakers group, Slovinsko, III. ročník Free Speakers – medzinárodná platforma združujúca prednášateľov zo 4-och kontinentov
 • Jún 2016, Implant & Asthetic Academy, III. a IV. modul, V. Curriculum of Oral Implantology
 • September 2016, Ankylos multiindicative course – Košice
 • September 2016, Implant & Asthetic Academy, V. a VI. modul, V. Curriculum of Oral Implantology
 • Október 2016, prednáška na akcii Slovenské dentálne dni
 • November 2016, Slovenská spoločnosť pre parodontológiu a implantologiu, XI. sympózium, diskusné fórum
Rok 2015
 • Február 2015 Cape Town, Južná Afrika  II. rocník Free Speakers – medzinárodná platforma združujúca prednášateľov zo 4-och kontinentov
 • Február 2015, prednáška – Basic Implantology pre študentov VI. ročníka zubného lekárstva na lekárskej faktulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Apríl 2015, odborná akcia Rarášek, Česká republika prednáška:
 • Jún 2015, Curriculum of Oral Implantology, modul II a II.
 • Máj 2015, Interdental, Bratislava, prednáška: Basic Implantology I. a II.
 • September 2015, Curriculum of Oral Implantology, modul III a IV.
 • Október 2015, Slovenské dentálne dni, Bratislava, prednáška: Basic Implantology I. a II.
 • Október 2015, Implantologický klub Českej republiky, prednáška: Komplikácie v implantológii, včasné a neskoré
 • Október 2015, IX. sympózium Implantologického klubu Slovenskej republiky, prednáška: Špecifiká ošetrenia parodontóznych pacientov pomocou implantátov
Rok 2014
 • Február 2014 – 9. International Witersymposium of DGOI (Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie), Nemecko
 • Marec 2014 – VII. Sympózium Implantologického klubu SR, vedenie diskusného fóra
 • Marec 2015 – I. ročník – Free speakers meeting, stretnutie prednášateľov zo 6-tich krajín sveta, Viedeň, Rakúsko
 • Október 2014 – VIII. Sympózium Implantologického klubu SR, LIVE operácia Sinus Lift, vedenie diskusného fóra Sinus Lift
 • November 2015 – Final exam and certification – II. Ročník Curriculum of Oral Implantology – spolu s prof. Hubertusom Nentwigom
 • Február, Apríl, Jú, September, Október, November 2014 – 6x dvojdňový modul Curriculum of Oral Implantology – III. Ročník
 • December 2014 – Master Speakers Program – Frankfurt, Nemecko
Rok 2013
 • 13.6.2013, 3rd NEODENT Congress, Curitiba, Brazília, prednáška: 3D Bone reconstructions
 • 1.6.2013, 67. kongres Implantologického klubu Českej republiky, Studánka – Rychnov and Kněžnou, prednáška: Sinus lift
 • 13.5.2013, INTERDENTAL, Bratislava, 3D kostné rekonštrukcie
 • 26-27.4.2013, Implant & Aesthetic Academy, Curriculum of Oral Implantology, modul: Complex prosthetic concepts in Implantology
 • 20.4.2013, NEOEVENTO, Lisabon, Portugalsko, prednáška: Morse taper and it’s role in daily clinical success, 3D bone grafting – clinical approach, combination of different materials and methods.
 • 22.3.2013, V. sympózium Implantologického klubu Slovenskej republiky, diskusné fórum
 • 26.2.2013, 8. International Witersymposium of DGOI (Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie), prednáška: Full- arch restorations on implants: retrospektive view concerning surgery, materials and predictability
 • 22-23.2.2013, Implant & Aesthetic Academy, Curriculum of Oral Implantology, modul: Basic Implantology
Rok 2012
Rok 2011
 • 16.10.2011, Implant & Aesthetic Academy, Johannesburg, Južná Afrika, Live Operation
 • 08.10.2011, Implantologický klub Slovenskej republiky, II. sympózium, prednáška: „Komplikácie v implantológii a ako na ne“
 • 09. 09. 20101, Dental Studio 2001 Piešťany, Klubové stretnutie miestnych stomatológov, prednáška: „Inovatívne postupy v lantológii a 3D kostnej rekonštrukcii“
 • 19.3.2011, Bratislava, I. sympózium Implantologického klubu Slovenskej republiky, prednáška: „Augmentácie pomocou autológnych kostných štepov“
Rok 2010
 • 23.10.2010, Plzeň, Česká republika, LVIII. sympozium Implantologického klubu, prednášky: „3D kostné rekonštruckie s použitím autológneho kostného štepu“ a „Riešenie proteticky náročných implantologických prípadov (fixná protetika). Cercon-Živica-Galvano“
 • 20.8.2010, Ribe, Dánsko, 1st Annual Master clinician meeting, prednášky:“Periodontically compromised patient – treatment concept with implants“ a „Fixed full-mouth reconstruction – ceramic, zirkonia or composite?“
 • 18-19. 6. 2010, Znojmo, Česká republika, Seminár spoločnosti Dentsply Friadent so zameraním na Augmentačné materiály v implantológii a protetiku systému Ankylos, prednáška: „Ankylos C/X estetická rehabilitácia“
 • 11.6. 2010, Piešťany, Kurz praktického nácviku implantologických techník a sinus liftu pre začínajúcich implantológov z Českej republiky
 • 5. 6. 2010, Nový Smokovec, Dni dentálnej hygieny, prednáška: „Komplexné ošetrenie parodontologických pacientov pomocou implantátov“
 • 16. 4. 2010, Dental Studio 2001 Piešťany, Klubové stretnutie miestnych stomatológov, prednáška:“Inovatívne postupy v implantológii a 3D kostnej rekonštrukcii“
 • 6. 3. 2010, Dolný Kubín, LVI. sympózium Implantologického klubu Českej republiky, prednáška: „Problematika úplnej sanácie paro-pacietov pomocou implantátov – séria kazuistík“
 • Marec 2010, Zell am See, Rakúsko, State or art symposium, prednáška pre rakúsku komoru zubných lekárov, prednáška:“Socket preservation“
Rok 2009
 • Január 2009, Bratislava, zaškolenie slovenských užívateľov systému Ankylos, prednáška:“Skúsenosti s novým systémom Ankylos C/X“
 • Január 2009, STV živé vysielanie Dámsky magazín ako hosť – odborník, téma: „Moderná stomatológia“
 • Marec 2009, Viedeň, Rakúsko, školenie: „Chirurgická a protetická práca so systémom Ankylos“
Rok 2008
 • Marec 2008, St. Petersburg, Ruská federácia, školenie: „Chirurgia a protetika na implantátoch pre systém Ankylos“
 • Marec 2008, Viedeň, Rakúsko, Ankylos multi-indicative kurz
 • Máj 2008, SLK Piešťany, prednáška pre Regionálnu komoru zubných lekárov Nitra, prednáška: „Praktické minimum zo súčasnej implantológie (prehľad, protetika, chirurgia, agumentačné techniky)
 • Október 2008, Viedeň, Rakúsko, Ankylos multi-indicative.
 • Jún 2008, Topoľčianske stomatologické dni, SKZL, prednáška: „Nové prístupy v komplexných sanáciách – zubná implantológia“
 • December 2008, Frankfurt, Nemecko, Master Speakers spoločnosti Densply Friadent, prednáška:“Terapia paro pacientov pomocou implantátov“
Rok 2007
 • Január 2007, Skopije, Macedónsko, školenie pre začínajúcich implantológov, Univerzitná klinika Skopije
 • September 2007, Moskva, Ruská federácia
 • September 2007, Novosibirsk, Ruská federácia, prednáška: „Management of complications in implantology“, „Prosthetics on Ankylos implants“
 • Október 2007, Odesa, Ukrajina, Implantologický kongres, prednáška: „Red and white esthetics on Ankylos implants“
Rok 2006
 • Február 2006, Bulharsko, Sofia, prednáška:“Red and white esthetics“
 • Marec 2006, Oslo, Nórsko, prednáška: „Moderná implantológia v praxi“
 • September 2006, Univerzitná klinika, Skopje, Macedonia
 • Október 2006, Dentsply Friadent World Sympozium, Salzburg, Rakúsko
 • November 2006, Brnenské Implantologické dny – medzinárodný kongres
 • December 2006, Albánsko – live operácie
Rok 2005
 • April 2005, Sofia, Bulharsko
Rok 2004
 • Január 2004, Lasak symposium, Praha, Česká republika, prednáška:“Cercon – bezkovová keramika“
 • Máj 2004, Interdental, Bratislava, prednáška:“Estetika v implantológii“
Rok 2003
 • Február 2003, Prednáška pre lekársku spoločnosť v Piešťanoch, prednáška:“Súčasné trendy v implantológii“
 • Jún 2003, prednáška pre rakúsku komoru zubných lekárov, Opatia, Chorvátsko, prednáška:“Implantat als Wahlmethode, Protheticklosungen“
 • Jún 2003, prednáška pre slovinskú komoru zubných lekárov, Portoroš, Slovisko, prednáška:“An Implant in daily practice“