13-15
september
Pokročilé chirurgické techniky, Esteticky náročné riešenia, a Management mäkkých tkanív
 • 00
  dní
 • 00
  hod
 • 00
  min
 • 00
  sek
13
sep
IMPLANT & AESTHETIC ACADEMY

Ak nechcete mať iba certifikát z Implantológie, ale chcete vedieť aj ako byť dobrým implantológom, prídite medzi nás.

Naše pracovisko získalo akreditáciu Frankfurtskej univerzity ako Associated Academic Institute. Curriculum of Oral Implantology v IAA je uznaným ekvivalentom takéhoto štúdia na Geotheho univerzite vo Frankfurte. Záverečná skúška a certifikácia prebieha pod záštitou Gotheto Univerzity a môže byť započítaná do nastavbového štúdia Master of Oral Science.

V Implant Academy nevnímame študentov iba ako “ účastníkov“, ktorí absolvujú počas jedného roka ucelené vzdelávanie. Veríme, že proces učenia si vyžaduje individuálny prístup, preto sú naše kurzy vedené v malých skupinách s maximálnym počtom 10 účastníkov. Naša práca so študentmi – kolegami IAA nekončí jednotlivými 3-omi štvrodňovými stretnutiami (celkom 6 vzdelavacich modulov, jeden deň obsahuje vždy dva moduly), ale pokračuje aj v ich každennej praxi s pacientom.

Čítaj viac

 • odučili sme 608 hodín vrátane teoretickej prípravy, praktických tréningov a live operácií
  študenti prvých štyroch ročníkov Curricula úspešne absolvovali certifikáciu a záverečnú skúšku s prof.
  Hubertusom Nentwigom z Geotheho Univerzity vo Frankrufte, pričom úroveň odprezentovaných prípadov našich absolventov bola ohodnotená prof. Nentwigom ako jedna z najvyšších zo všetkých sesterských Akadémií vo svete
 • absolvovanie štúdia v našej akadémii sa započítava ako jeden zo štyroch semestrov v nadstavbovom štúdiu „Master of oral surgery” na Goetheho Univerzite vo Frankfurte
 • študentov učíme komplexnému pohľadu na pacienta, neučíme poučky ani guideliny, ale princípy, ktorých pochopenie je nevyhnutné pre dlhodobé výsledky v každodennej praxi
 • vieme, že ukončením štúdia sa cesta ošetrovania pacientov zubnými implantátmi iba začína, preto našim študentom pomáhame aj naďalej: konzultujeme s nimi ich prípady, poskytujeme im možnosť operovať prvé prípady pod našim dohľadom, posudzujeme s nimi snímky ich pacientov, odporúčame im literatúru na štúdium, učíme ich fotodokumentácii…
 • k dispozícii máme pre Vás databázu našej dokumentácie s viac ako 25 tisíc fotografiami, 150 hodinami HD video záznamov, vstup do digitálnej rtg databázy, knižnicu odbornej literatúry…
 • Máme dôveru Goetheho Univerzity vo Frankfurte a našej partnerskej akadémie v Južnej Afrike ako aj Slovenskej komory zubných lekárov, ktorá pridelila tomuto vzdelávaciemu cyklu spolu 96 kreditov/rok.

Zobraz menej

Odučených hodín
608
lekárov
87
fotografií
25.000
hodín videa
150
VII. Curriculum of Oral Implantology 2018

Kurz je rozdelený do troch 4-dňových modulov A, B, C.
Predbežné prihlásenie cez formulár, alebo na 0917 547269

Základy implantológie a Komplexné protetické koncepty v implantológii

Pokročilé chirurgické techniky, Esteticky náročné riešenia, Management mäkkých tkanív

Augmentácia a 3D kostné rekonštukcie a Sinus Lift

prednášatelia

Kurzami vás prevedie tím skúsených lektorov s dlhoročnou praxou.

PREDBEŽNÝ ZÁUJEM

PODMIENKY ÚČASTI

Výška účastníckeho poplatku „Curriculum of Oral Implantology“ je 7800 € (zaklad dane 6500 + 20% DPH). Úhrada prebieha v troch splátkach (2600€) vždy pred začatím štvordňa úhradou na účet RKZL Trnava.

Curriculum pre rok 2019 je už plne obsadené
Príjmame prihlášky pre rok 2020

Študenti, ktorí su prihlásení na rok 2018: 

1.   MUDr. Adriana Kyselá Dohňanská
2.   MDDr. Martin Šimo
3.   Dr. Gabriela Yacoub
4.   Dr. Oleksandr Brovdi
5.   MUDr. Peter Martanovič
6.   MDDr. Maroš Kopačka
7.   MDDr. Richard Vorobeľ
8.   Dr. Maroš Kamenický
9.   MDDr. Karol Mášik
10. MDDr. Kristína Nováková
11. Dr. Svätopluk Mráz
12. Dr. Kučera Tomáš
13. MUDr. Ihab Ibrahim

Čítaj viac


poplatok sa hradi bankovym prevodom priamo RKZL Trnava
Účastnícky poplatok pre registrovaného člena SKZL:2600 €, pre registrovaného nečlena SKZL:3000 €
(jedná sa vždy o daný štvordeň – vždy dva moduly z celého cyklu)

Úhradu účastníckeho poplatku realizujte len prevodným príkazom na číslo účtu: SK04 0200 0000 0037 0998 8654
VS: Vaše registračné číslo v SKZL, KS: 0308, ŠS: 262017

Prihlásiť sa môžete elektronicky cez http://www.rkzl-tt.sk/vzdelavanie/

Informácie o elektronickom prihlásení, platbe a kreditoch: SKZL-Regionálna komora Trnava Kontakt : tel. č. 0905 244 015 , emailom: rkzltt@mail.t-com.sk .

Informácie o programe a mieste konania: Implant & Aesthetic Academy sro Piešťany

Kontakt:
tel. č . 0917 547 269
emailom: info@implantacademy.sk

 

Účastnícky poplatok za kurz nezahŕňa cestovné náklady ani ubytovanie

Platba v plnej výške musí byť zrealizovaná najneskôr 14 dní pred začatím daného kurzu

V prípade zrušenia účastník nemá nárok na vrátenie poplatku

Ak sa účastník z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť kurzu a má uhradený poplatok, môže tento kurz navštíviť v ďaľšom termíne konania kurzu v prípade, že bude voľné miesto

Implant & Aesthetic Academy si vyhradzuje právo na zmenu termínov a musí o tejto zmene včas informovať účastníkov kurzu

SKZL pridelila celému Curriculum of Oral Implantology spolu 96 kreditov (12 dní).

Zobraz menej

Implant & Aesthetic Academy
Adresa
IAA
Kúpeľný ostrov 13
921 01 Piešťany