HomeCurriculum of Oral Surgery
Štruktúra kurzov

Naše pracovisko získalo pridelenie kreditov od Slovenskej komory zubných lekárov na vzdelávanie Curriculum of Oral Surgery v IAA je uznaným ekvivalentom takéhoto štúdia na Slovensku.

V Implant Academy nevnímame študentov iba ako “ účastníkov“, ktorí absolvujú počas jedného roka ucelené vzdelávanie. Veríme, že proces učenia si vyžaduje individuálny prístup, preto sú naše kurzy vedené v malých skupinách s maximálnym počtom 20 účastníkov. Naša práca so študentmi – kolegami IAA nekončí jednotlivými modulmi, ale pokračuje aj v ich každennej praxi s pacientom.

Hlavní prednášatelia IAA – MUDr. Dušan Poruban, CSc, MUDr. MDDr. Juraj Ábelovský, MDDr. Barbora Hochová

Odborná podpora študentom IAA počas celého roka štúdia:

 • konzultácie vašich pacientov
 • zostavenie plánu ošetrenia
 • telefonické konzultácie pri vzniknutých komplikáciách vo vašej praxi
 • návrh stomatologického inštrumentária, potrebného k chirurgickým výkonom
 • odporučenie literatúry na štúdium doma
 • konzultácia ohľadne prístrojového vybavenia vášho pracoviska
20-22. APRÍL 2023

I. DENTOGÉNNE ZÁPALY

 • šitie a uzlenie
 • intraorálna incízia s drenážou
 • anestéza – všetky druhy
 • antibiotická liečba
 • cystekómie
 • Hands on training – nácvik chirugkických techník na zvieracej čeľusti

II. EKTRAKCIE

 • atraumatická extrakcia
 • socket preservation
 • osmičky
 • Poextrakčné komplikácie, antikoagulačná liečba
 • Hands on training: Nácvik chirurgických techník na zvieracej čelusti, práca s inštrumentáriom, šicím materiálom

III. OROANTRÁLNA KOMUNIKÁCIA

 • diagnostika
 • indikačné rozhodovanie
 • postupy
 • Hands on:Nácvik chirugických postupov na zvieracej čelusti
22-23. SEPTEMBER 2023

IV. LÉZIE, TRAUMA

 • Oroantrálne lézie
 • Dentoalveolárna trauma
 • Zásady traumatológie orofaciálneho systému
 • Hands on: Nácvik chirurgickách techník na zvieracej čelusti

V. MÄKKÉ TKANIVÁ

 • Frenulektómia
 • Prehĺbenie vestibula
 • Gingiválne štepy
 • Transpozičná gingivoplastika
 • Hands on training: Nácvik chirurgických techník na zvieracej čelusti, práca s inštrumentáriom, šicím materiálom
prednášatelia

Kurzami vás prevedie MUDr. DUŠAN PORUBAN, CSc, MUDr. MDDr. JURAJ ÁBELOVSKÝ, MDDr. BARBORA HOCKOVÁ