MUDr. Dušan Poruban, CSc. / I. Lead Lecturer
  • Štúdium stomatológie ukončil v roku 1976 na LFUK v Bratislave. V roku 1979 atestácia 1. stupnňa. Špecializačná atestácia v roku 1989 v odbore oro-maxilofaciálna chirurgia Absolvoval zahraničné pobyty v Halle, Zurichu, Manheime, špecializované kurzy v dentálnej implantológii, rekonštrukčnej chirurgii, ortognátnej chirurgii, traumatoógii. V r.1989 CSc. Komplexná liečba karcinómu orofaciálnej oblasti chemoterapia cDDP+5-FU v kont. 120h infúzii. Autor cca 50 publikovaných prác vrátane učebníc, cca 250 prednášok