MUDr. Peter Ábelovský / II. Lead Lecturer

Narodil sa 24. 11. 1963. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1987 na LF UPJŠ v Košiciach. Po promócii pracoval vo funkcii odborného asistenta na oddelení ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie I. stomatologickej kliniky v Košiciach. V roku 1991 vykonal atestáciu I. stupňa v odbore stomatológia. Následne absolvoval rad stáží na pracoviskách so zameraním na chirurgiu hlavy a krku: na I. stomatologickej klinike v Brne, I. stomatologickej klinike v Bratislave a v Nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. V roku 1997 absolvoval atestáciu v odbore ústna, čeľustná a tvárová chirurgia. V privátnej sfére pracuje od roku 1998. Systematicky sa venuje chirurgickej liečbe stomatologických ochorení, dentálnej implantológii, liečbe poranení tváre a liečbe nádorových ochorení hlavy a krku.

V roku 2010 sa stal viceprezidentom Implantologického klubu Slovenskej republiky.