MUDr. Igor Čech / Medical Director and Lead Lecturer

Od roku 1997, po skončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor stomatológia, pracuje v súkromnej zubnej praxi Dental Studio 2001 v Piešťanoch. Jeho špecializáciou je implantológia, kostná rekonštrukcia, parodontológia, estetická stomatológia, protetika a alveoárna chirurgia.

V roku 2010 sa stal prezidentom Implantologického klubu Slovenskej republiky.
MUDr. Igor Čech ml. je členom limitovanej skupiny Master Speakers spoločnosti Dentsply Friadent, kde vyučuje a prednáška inovatívne postupy v implantológii kolegom stomatológom na sympóziách a kongresoch okrem Slovenska aj v nasledujúcich krajinách: Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Ruská federácia, Ukrajina, Macedónsko, Albánsko, Bulharsko, Arménsko, Slovinsko, Chorvátsko

Podrobné informácie o domácej i zahraničnej odbornej a prednáškovej a publikačnej činnosti MUDr. Igora Čecha ml. nájdete tu.