MUDr. Ervin Jakab /

MUDr. Ervín Jakab je anesteziológ s 10-ročnou praxou na ARO v NsP Nitra, má dve atestácie v odbore Anesteziológia a resuscitácia. Počas jeho praxe sa aktívne venoval aj anestézii detí. Pri výkonoch mu asistuje skúsená anesteziologická sestra s praxou taktiež na ARO v NsP Nitra.

Prednáša „Anesteziológia v praxi zubného lekára“ pre IAA od roku 2012