18-21
január
Základy implantológie a Komplexné protetické koncepty v implantológii
 • 00
  dní
 • 00
  hod
 • 00
  min
 • 00
  sek
18
jan
IMPLANT & AESTHETIC ACADEMY

Ak nechcete mať iba certifikát z Implantológie, ale chcete vedieť aj ako byť dobrým implantológom, prídite medzi nás.

Naše pracovisko získalo akreditáciu Frankfurtskej univerzity ako Associated Academic Institute. Curriculum of Oral Implantology v IAA je uznaným ekvivalentom takéhoto štúdia na Geotheho univerzite vo Frankfurte. Záverečná skúška a certifikácia prebieha pod záštitou Gotheto Univerzity a môže byť započítaná do nastavbového štúdia Master of Oral Science.

V Implant Academy nevnímame študentov iba ako “ účastníkov“, ktorí absolvujú počas jedného roka ucelené vzdelávanie. Veríme, že proces učenia si vyžaduje individuálny prístup, preto sú naše kurzy vedené v malých skupinách s maximálnym počtom 12 účastníkov. Naša práca so študentmi – kolegami IAA nekončí jednotlivými 6-timi štvrodňovými modulmi, ale pokračuje aj v ich každennej praxi s pacientom.

Čítaj viac

 • odučili sme 608 hodín vrátane teoretickej prípravy, praktických tréningov a live operácií
  študenti prvých štyroch ročníkov Curricula úspešne absolvovali certifikáciu a záverečnú skúšku s prof.
  Hubertusom Nentwigom z Geotheho Univerzity vo Frankrufte, pričom úroveň odprezentovaných prípadov našich absolventov bola ohodnotená prof. Nentwigom ako jedna z najvyšších zo všetkých sesterských Akadémií vo svete
 • absolvovanie štúdia v našej akadémii sa započítava ako jeden zo štyroch semestrov v nadstavbovom štúdiu „Master of oral surgery” na Goetheho Univerzite vo Frankfurte
 • študentov učíme komplexnému pohľadu na pacienta, neučíme poučky ani guideliny, ale princípy, ktorých pochopenie je nevyhnutné pre dlhodobé výsledky v každodennej praxi
 • vieme, že ukončením štúdia sa cesta ošetrovania pacientov zubnými implantátmi iba začína, preto našim študentom pomáhame aj naďalej: konzultujeme s nimi ich prípady, poskytujeme im možnosť operovať prvé prípady pod našim dohľadom, posudzujeme s nimi snímky ich pacientov, odporúčame im literatúru na štúdium, učíme ich fotodokumentácii…
 • k dispozícii máme pre Vás databázu našej dokumentácie s viac ako 25 tisíc fotografiami, 150 hodinami HD video záznamov, vstup do digitálnej rtg databázy, knižnicu odbornej literatúry…
 • Máme dôveru Goetheho Univerzity vo Frankfurte a našej partnerskej akadémie v Južnej Afrike ako aj Slovenskej komory zubných lekárov, ktorá pridelila tomuto vzdelávaciemu cyklu spolu 96 kreditov/rok.

Zobraz menej

Odučených hodín
608
lekárov
87
fotografií
25.000
hodín videa
150
VII. Curriculum of Oral Implantology 2018

Kurz je rozdelený do troch 4-dňových modulov A, B, C.
Predbežné prihlásenie cez formulár, alebo na 0917 547269

Základy implantológie a Komplexné protetické koncepty v implantológii

Pokročilé chirurgické techniky, Esteticky náročné riešenia, Management mäkkých tkanív

Augmentácia a 3D kostné rekonštukcie a Sinus Lift

prednášatelia

Kurzami vás prevedie tím skúsených lektorov s dlhoročnou praxou.

PREDBEŽNÝ ZÁUJEM

PODMIENKY ÚČASTI

Výška účastníckeho poplatku „Curriculum of Oral Implantology“ je 7800 € (zaklad dane 6500 + 20% DPH). Úhrada prebieha v troch splátkach (2600€) vždy pred začatím štvordňa úhradou na účet RKZL Trnava.

Čítaj viac


poplatok sa hradi bankovym prevodom priamo RKZL Trnava
Účastnícky poplatok pre registrovaného člena SKZL:2600 €, pre registrovaného nečlena SKZL:3000 €
(jedná sa vždy o daný štvordeň – vždy dva moduly z celého cyklu)

Úhradu účastníckeho poplatku realizujte len prevodným príkazom na číslo účtu: SK04 0200 0000 0037 0998 8654
VS: Vaše registračné číslo v SKZL, KS: 0308, ŠS: 262017

Prihlásiť sa môžete elektronicky cez http://www.rkzl-tt.sk/vzdelavanie/

Informácie o elektronickom prihlásení, platbe a kreditoch: SKZL-Regionálna komora Trnava Kontakt : tel. č. 0905 244 015 , emailom: rkzltt@mail.t-com.sk .

Informácie o programe a mieste konania: Implant & Aesthetic Academy sro Piešťany

Kontakt : tel. č . 0917 547 269 , emailom: info@implantacademy.sk

 

Účastnícky poplatok za kurz nezahŕňa cestovné náklady ani ubytovanie

Platba v plnej výške musí byť zrealizovaná najneskôr 14 dní pred začatím daného kurzu

V prípade zrušenia účastník nemá nárok na vrátenie poplatku

Ak sa účastník z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť kurzu a má uhradený poplatok, môže tento kurz navštíviť v ďaľšom termíne konania kurzu v prípade, že bude voľné miesto

Implant & Aesthetic Academy si vyhradzuje právo na zmenu termínov a musí o tejto zmene včas informovať účastníkov kurzu

SKZL pridelila celému Curriculum of Oral Implantology spolu 96 kreditov (12 dní).

Zobraz menej

Implant & Aesthetic Academy
Adresa
IAA
Kúpeľný ostrov 13
921 01 Piešťany